Angličtinka

Angličtina pro děti od 6 let

 

Úterý od 16:00 do 16:45

 

Druhé pololetí začíná 12.února 2018

.

Počet lekcí: 19 lekcí + 1 náhradní hodina zdarma

Počet studentů:  6 - 10

.

lekce se nekoná: 5.2. jarní prázdniny

.

Cena za pololetí:  1 805,-Kč (cena 1 lekce - 95 Kč)

.

 Přihlásit se / mám zájem


Komu je kurz určen: 

  • pro děti od 6 ti let 

.

Celá lekce probíhá pouze v angličtině, kterou děti přijímají přirozeně formou aktivit a cíleným pravidelným opakováním frází během celého kurzu.
Před a po lekci učitel s dětmi komunikuje v rodném jazyce, což dětem dává pocit jistoty.

.

Naše centrum je k těmto účelům vybavené a připravené Vašim dětem poskytnout tvůrčí prostředí s mnoha pomůckami.

Z hlediska rozvoje jazykových schopností je etapa mezi 2 a 8 rokem dítěte neopakovatelná. Důvodem je typická spontánnost projevu dětí, většinou absence zábran a kontroly. Nervová soustava dětí v tomto věku je pružná. Dalšími charakteristickými vlastnostmi jsou imitační schopnosti, vysoká úroveň rozvoje paměti a schopnost sluchové diferenciace. Narozdíl od nás dospělých se malé dítě učí cizímu jazyku zcela odlišným způsobem. Děti se učí především prostřednictvím mnohočetných opakování a procvičování, napodobují dospělé, užívají metodu pokus-omyl a testují slova jimž nerozumějí.

.

Nemusíte mít strach, že by výuka angličtiny ovlivnila mateřský jazyk dítěte. Naopak děti hovořící více jazyky vykazují vysokou úroveň lingvistických schopností, jak je tomu například u dětí z dvojjazyčných rodin. 

.

Angličtina v předškolním věku ANO či NE? - čtěte více 

.