Angličtinka

Tiger time 2 - od 3.třídy

 

Let the kids learn through play

.

Aj-genki 

 

Úterý 17:00 - 17:45

.

Druhé pololetí: začínáme 6. února 2018

.

Počet lekcí: 17 lekcí + 1 náhradní hodina zdarma

Počet studentů:  6 - 10

.

lekce se nekoná: 13.3., 1.5. a 8.5.2018

.

Cena za pololetí:  1615,-Kč (cena 1 lekce - 95 Kč)

.

Přihlásit se / mám zájem


 

Komu je kurz určen: 

        • dětem od 3. třídy ZŠ, které již navštěvovaly naše kurzy
        • navazující kurz na minulý školní rok Tiger Time 1

.

Cíl kurzu:

Je vybudovat pevné základy a dobrý vztah k jazyku a navázat na předcházející jazykový kurz Tiger Time 1. Pomoci dětem se zvládnutím anglického jazyka ve škole. Již více se zaměřujeme na gramatické jevy a psaní. Přesto mluvená forma je naším prvořadým cílem. Pro tento rok budeme používat pracovní učebnici Tiger Time 2  - Macmillan. 

.

Při výuce také používáme metody Super Simple Songs.

.

Celá lekce probíhá převážně v angličtině.
.  

Naše centrum je k těmto účelům vybavené a připravené Vašim dětem poskytnout tvůrčí prostředí s mnoha pomůckami.

.

Po dobu lekce mají rodiče možnost na své děti počkat v útulné šatně či dle počasí ve venkovní zahrádce, kde si mohou rodiče odpočinout.

.