Angličtinka

Tiger time 1 - od 1.třídy

 

 Let the kids learn through play

.

Amerika 4-5

.

Pondělí 17:00 - 17:45

 

Poslední lekce se uskuteční v pondělí 25. června. 

Jedná se o tak zvanou náhradní hodinu zdarma, která je určena pro všechny děti, i ty, které ani jednou nechyběly.

.

Jak to bude od září? - začínáme v pondělí 10. září 2018

.

Počet lekcí: 18 lekcí + 1 náhradní hodina zdarma

Počet studentů:  6 - 10

.

lekce se nekoná: 29.10., 24.12.2018 a 31.12.2018

.

Cena za pololetí:  1710,-Kč (cena 1 lekce - 95 Kč)

.

Přihlásit se / mám zájem


 

Komu je kurz určen: 

  • dětem od 1. třídy ZŠ
  • navazující kurz na minulý školní rok Playtime 
  • pro žáky od 3. třídy k upevnění školní angličtiny  

.

Cíl kurzu:

Je vybudovat pevné základy a dobrý vztah k jazyku a navázat na předcházející jazykový kurz Playtime od nakladatelství Oxford. Pomoci dětem se zvládnutím anglického jazyka ve škole. Již více se zaměřujeme na gramatické jevy a psaní. Přesto mluvená forma je naším prvořadým cílem. Pro tento rok budeme používat pracovní učebnici Tiger Time 1  - Macmillan. 

.

Při výuce také používáme metody Super Simple Songs .

.

Celá lekce probíhá převážně v angličtině.
.  

Naše centrum je k těmto účelům vybavené a připravené Vašim dětem poskytnout tvůrčí prostředí s mnoha pomůckami.

.

Z hlediska rozvoje jazykových schopností je etapa mezi 2 a 8 rokem dítěte neopakovatelná. Důvodem je typická spontánnost projevu dětí, většinou absence zábran a kontroly. Nervová soustava dětí v tomto věku je pružná. Dalšími charakteristickými vlastnostmi jsou imitační schopnosti, vysoká úroveň rozvoje paměti a schopnost sluchové diferenciace. Narozdíl od nás dospělých se malé dítě učí cizímu jazyku zcela odlišným způsobem. Děti se učí především prostřednictvím mnohočetných opakování a procvičování, napodobují dospělé, užívají metodu pokus-omyl a testují slova jimž nerozumějí.

.

Po dobu lekce mají rodiče možnost na své děti počkat v útulné šatně či dle počasí ve venkovní zahrádce, kde si mohou rodiče odpočinout.

.

Naše centrum je k těmto účelům vybavené a připravené Vašim dětem poskytnout tvůrčí prostředí s mnoha pomůckami.

.

Nemusíte mít strach, že by výuka angličtiny ovlivnila mateřský jazyk dítěte. Naopak děti hovořící více jazyky vykazují vysokou úroveň lingvistických schopností, jak je tomu například u dětí z dvojjazyčných rodin. 

.

Angličtina v předškolním věku ANO či NE? - čtěte více 
.