Angličtinka

Angličtina pro děti od 5 ti let

.

Středa od 17:10 do 17:55

 

Druhé pololetí začíná 30. ledna 2019

.

Počet lekcí: 18 lekcí + 1 náhradní hodina zdarma

.

lekce se nekoná: 6.2. jarní prázdniny, 1. a 8. května 2019 - státní svátky

.

Cena za pololetí:  1710,-Kč (cena 1 lekce - 95 Kč)

.

 Přihlásit se / mám zájem


.

Budeme pracovat s výukovými materiály Playtime. 

Webová stránka pro děti a jejich rodiče k tomuto kurzu.

.

Děti poznají pět hrdinů ze školky – Melody, Star, Twig, Rocket a zvířecího kamaráda Monkey. Spolu s nimi budeme zažívat mnoho dobrodružství.

.

  • kvalitní učební materiály Playtime (vydavatelství Oxford University Press), které získaly mezinárodní ocenění British Council Innovation Awards
  • metodika vycházející z nejnovějších poznatků a výzkumů světových univerzit 

.

Celý program je velmi dobře provázaný. Výuková lekce se skládá z několikaminutových částí, které se po sobě střídají, aby děti vydržely udržet pozornost. Jednotlivé části jsou zaměřeny na všechny typy pamětí – pohybovou, slovní, zrakovou, hudební. Aktivity jsou jak hromadné tak individuální.

.

Komu je kurz určen:

  •  dětem, které navazují na kurz Happy Hearts two

.

Z hlediska rozvoje jazykových schopností je etapa mezi 2 a 8 rokem dítěte neopakovatelná. Důvodem je typická spontánnost projevu dětí, většinou absence zábran a kontroly. Nervová soustava dětí v tomto věku je pružná. Dalšími charakteristickými vlastnostmi jsou imitační schopnosti, vysoká úroveň rozvoje paměti a schopnost sluchové diferenciace. Narozdíl od nás dospělých se malé dítě učí cizímu jazyku zcela odlišným způsobem. Děti se učí především prostřednictvím mnohočetných opakování a procvičování, napodobují dospělé, užívají metodu pokus-omyl a testují slova jimž nerozumějí.

.


Celá lekce probíhá pouze v angličtině, kterou děti přijímají přirozeně formou aktivit a cíleným pravidelným opakováním frází během celého kurzu.
Před a po lekci učitel s dětmi komunikuje v rodném jazyce, což dětem dává pocit jistoty a je i kontrolou toho, zda děti dobře pochopily, co na své cestě do Anglie objevily.

.

Naše centrum je k těmto účelům vybavené a připravené Vašim dětem poskytnout tvůrčí prostředí s mnoha pomůckami.

.

Nemusíte mít strach, že by výuka angličtiny ovlivnila mateřský jazyk dítěte. Naopak děti hovořící více jazyky vykazují vysokou úroveň lingvistických schopností, jak je tomu například u dětí z dvojjazyčných rodin. 

.

Angličtina v předškolním věku ANO či NE? - čtěte více

.