Angličtinka

Playtime A - od 5 let

 

Let the kids learn through play

.

Happy-hearts-od-4-do-5-let

 

.

 Úterý od 16:00 do 16:45

.

Poslední lekce se uskuteční v úterý 26. června. 

Jedná se o tak zvanou náhradní hodinu zdarma, která je určena pro všechny děti, i ty, které ani jednou nechyběly.

.

Jak to bude od září? - začínáme v úterý 4. září 2018

.

Počet lekcí: 18 lekcí + 1 náhradní hodina zdarma

Počet studentů:  6 - 10

.

lekce se nekoná: 30.10., 25.12.2018 a 1.1.2019

.

Cena za pololetí:  1710,-Kč (cena 1 lekce - 95 Kč)

.

 Přihlásit se / mám zájem


Komu je kurz určen: 

  • pro děti od 5 ti let navazující na kurz Happy Hearts Two

.

Cíl kurzu: je vybudovat pevné základy a dobrý vztah k jazyku a navázat na předcházející jazykový kurz Happy Heats Two

.

Budeme pracovat s výukovými materiály Playtime. 

Webová stránka pro děti a jejich rodiče k tomuto kurzu.

.

Děti poznají pět hrdinů ze školky – Melody, Star, Twig, Rocket a zvířecího kamaráda Monkey. Spolu s nimi budeme zažívat mnoho dobrodružství.

.

  • kvalitní učební materiály Playtime (vydavatelství Oxford University Press), které získaly mezinárodní ocenění British Council Innovation Awards
  • metodika vycházející z nejnovějších poznatků a výzkumů světových univerzit

.

Při výuce používáme také metody Super Simple Songs . 

.

Celý program je velmi dobře provázaný. Výuková lekce se skládá z několikaminutových částí, které se po sobě střídají, aby děti vydržely udržet pozornost. Jednotlivé části jsou zaměřeny na všechny typy pamětí – pohybovou, slovní, zrakovou, hudební. Aktivity jsou jak hromadné tak individuální.

.

Celá lekce probíhá pouze v angličtině, kterou děti přijímají přirozeně formou aktivit a cíleným pravidelným opakováním frází během celého kurzu.
Před a po lekci učitel s dětmi komunikuje v rodném jazyce, což dětem dává pocit jistoty.

.

Naše centrum je k těmto účelům vybavené a připravené Vašim dětem poskytnout tvůrčí prostředí s mnoha pomůckami.

Z hlediska rozvoje jazykových schopností je etapa mezi 2 a 8 rokem dítěte neopakovatelná. Důvodem je typická spontánnost projevu dětí, většinou absence zábran a kontroly. Nervová soustava dětí v tomto věku je pružná. Dalšími charakteristickými vlastnostmi jsou imitační schopnosti, vysoká úroveň rozvoje paměti a schopnost sluchové diferenciace. Narozdíl od nás dospělých se malé dítě učí cizímu jazyku zcela odlišným způsobem. Děti se učí především prostřednictvím mnohočetných opakování a procvičování, napodobují dospělé, užívají metodu pokus-omyl a testují slova jimž nerozumějí.

.

Nemusíte mít strach, že by výuka angličtiny ovlivnila mateřský jazyk dítěte. Naopak děti hovořící více jazyky vykazují vysokou úroveň lingvistických schopností, jak je tomu například u dětí z dvojjazyčných rodin. 

.

Angličtina v předškolním věku ANO či NE? - čtěte více 

.