Angličtinka

Kdy začít s angličtinou

 

Angličtinu můžeme začít objevovat již od narození.

Připadá Vám to jako nesmysl učit již takto malé děti?

V žádném případě tomu tak není a náš syn Jonášek, nás o tom ještě víc přesvědčuje.

Dětští psychologové se shodují na názoru, že právě do dvou let se dětem v mozku tvoří jazyková centra a právě kolika jazykům je dítě vystavováno, tolik jazykových center mu umožníte vytvořit.

https://www.youtube.com/watch?v=L6ZGUFxVqdI

 

Proč jsou děti úspěšnější v učení se jazyků, než dospělí?

Vědci studovali mozky dětí pomocí magnetické rezonance a technologie animace  a objevili, že děti zpracovávají jazykové informace v jiné oblasti mozku než dospělí. Výzkum neurologického osvojování si jazyka tedy ukazuje, že raná výuka cizího jazyka u dětí ve věku do 7 let je velmi prospěšná.

Vědci říkají, že poslouchání zvuků a akcentů cizích jazyků od raného věku může být velmi cenné.

Je-li však dítě do 7 let vystaveno pravidelnému setkání s cizím jazykem, dokáže rozvinout nové neutronové sítě v mozku a reaktivovat staré. Během této doby si ukládá nový cizí jazyk ve stále stejné části mozku právě tam, kde má uloženou svou mateřštinu.

Tuto vnímavost k cizím jazykům si dítě uchovává do svých 5 ti let.

V 9 ti letech vrozená vnímavost k cizím jazykům mizí.

Jak se děti učí cizí jazyk?

 • odezíráním, nasloucháním
 • napodobováním a užíváním jazyka v kontextu
 • hraním si se slovy a zvuky
 • zkoušením nových věcí "jen tak"
 • zpíváním, učením se říkanek a jazykových hříček
 • akceptováním instrukcí a spoluprácí s dospělým
 • nadšením pro cokoliv
 • procvičováním a opakováním za pomocí gest a mimiky
 • zapojením do her
 • experimentováním s významy slov, intonací i s mluvidly
 • používáním intuice

Čerpáno z knihy

Angličtina pro předškoláky - Milena Lásková , Praha 2007 Nárovní ústav odborného vzdělávání