Angličtinka

Happy Hearts 2 od 5 ti let

 

Let the kids learn through play

.

  New Happy hearts 4 - 5 let

 

 

 Středa od 17:10 do 17:55

.

Poslední lekce se uskuteční ve středu 27. června. 

Jedná se o tak zvanou náhradní hodinu zdarma, která je určena pro všechny děti, i ty, které ani jednou nechyběly.

.

Jak to bude od září? - začínáme ve středu 5. září 2018.

.

Počet lekcí: 18 lekcí + 1 náhradní hodina zdarma

Počet studentů:  6 - 10

.

lekce se nekoná: 26.12.2018 a 2.1.2019

.

Cena za pololetí:  1710,-Kč (cena 1 lekce - 95 Kč)

.

 Přihlásit se / mám zájem


.

Komu je kurz určen:

  •  dětem, které navazují na kurz Happy Hearts One

.

Cíl kurzu: je vybudovat pevné základy a dobrý vztah k jazyku a navázat na předcházející jazykový kurz Happy Hearts One.

.

Budeme pracovat s výukovými materiály Happy Hearts Two.

Webová stránka pro rodiče.

.

Hlavní postavy – chlapeček Billy, holčička Molly a kocour Kenny nás budou opět provázet na naší další cestě - tentokrát navštívíme Animal Park.

.

Při výuce používáme také metody Super Simple Songs . 

.

Z hlediska rozvoje jazykových schopností je etapa mezi 2 a 8 rokem dítěte neopakovatelná. Důvodem je typická spontánnost projevu dětí, většinou absence zábran a kontroly. Nervová soustava dětí v tomto věku je pružná. Dalšími charakteristickými vlastnostmi jsou imitační schopnosti, vysoká úroveň rozvoje paměti a schopnost sluchové diferenciace. Narozdíl od nás dospělých se malé dítě učí cizímu jazyku zcela odlišným způsobem. Děti se učí především prostřednictvím mnohočetných opakování a procvičování, napodobují dospělé, užívají metodu pokus-omyl a testují slova jimž nerozumějí.

.


Celá lekce probíhá pouze v angličtině, kterou děti přijímají přirozeně formou aktivit a cíleným pravidelným opakováním frází během celého kurzu.
Před a po lekci učitel s dětmi komunikuje v rodném jazyce, což dětem dává pocit jistoty a je i kontrolou toho, zda děti dobře pochopily, co na své cestě do Anglie objevily.

.

Naše centrum je k těmto účelům vybavené a připravené Vašim dětem poskytnout tvůrčí prostředí s mnoha pomůckami.

.

Po dobu lekce mají rodiče možnost na své děti počkat v útulné šatně či dle počasí ve venkovní zahrádce, kde si mohou rodiče odpočinout.

.

.

Nemusíte mít strach, že by výuka angličtiny ovlivnila mateřský jazyk dítěte. Naopak děti hovořící více jazyky vykazují vysokou úroveň lingvistických schopností, jak je tomu například u dětí z dvojjazyčných rodin. 

.

Angličtina v předškolním věku ANO či NE? - čtěte více

.