Angličtinka

Happy hearts 1 - od 4 let

 

Let the kids learn through play 

.

Happy hearts od 2 do 3 let 

.

Pondělí od 16:00 do 16:45

.

Poslední lekce se uskuteční v pondělí 25. června. 

Jedná se o tak zvanou náhradní hodinu zdarma, která je určena pro všechny děti, i ty, které ani jednou nechyběly.

.

Jak to bude od září? - začínáme v pondělí 10. září 2018

.

Počet lekcí: 18 lekcí + 1 náhradní hodina zdarma

Počet studentů:  6 - 10

.

lekce se nekoná: 29.10., 24.12.2018 a 31.12.2018

.

Cena za pololetí:  1710,-Kč (cena 1 lekce - 95 Kč)

.

 Přihlásit se / mám zájem


Komu je kurz určen: 

  •  dětem od 4 let

.

Cíl kurzu: je vybudovat pevné základy a dobrý vztah k jazyku a navázat na základy z Happy Hearts Starter z minulého školního roku

.

Budeme pracovat s výukovými materiály Happy Hearts One.

Webová stránka pro rodiče.

.

Hlavní postavy – chlapeček Billy, holčička Molly a kocour Kenny nás budou  provázet na naší cestě. Společně navštívíme Pet Shop.

.

Při výuce používáme také metody Super Simple Songs . 

.

Z hlediska rozvoje jazykových schopností je etapa mezi 2 a 8 rokem dítěte neopakovatelná. Důvodem je typická spontánnost projevu dětí, většinou absence zábran a kontroly. Nervová soustava dětí v tomto věku je pružná. Dalšími charakteristickými vlastnostmi jsou imitační schopnosti, vysoká úroveň rozvoje paměti a schopnost sluchové diferenciace. Narozdíl od nás dospělých se malé dítě učí cizímu jazyku zcela odlišným způsobem. Děti se učí především prostřednictvím mnohočetných opakování a procvičování, napodobují dospělé, užívají metodu pokus-omyl a testují slova jimž nerozumějí.

.

Celá lekce probíhá pouze v angličtině, kterou děti přijímají přirozeně formou aktivit a cíleným pravidelným opakováním frází během celého kurzu.
Před a po lekci učitel s dětmi komunikuje v rodném jazyce, což dětem dává pocit jistoty a je i kontrolou toho, zda děti dobře pochopily, co na své cestě do Anglie objevily.

.

Naše centrum je k těmto účelům vybavené a připravené Vašim dětem poskytnout tvůrčí prostředí s mnoha pomůckami.

.

Po dobu lekce mají rodiče možnost na své děti počkat v útulné šatně či dle počasí ve venkovní zahrádce, kde si mohou rodiče odpočinout.

.

Nemusíte mít strach, že by výuka angličtiny ovlivnila mateřský jazyk dítěte. Naopak děti hovořící více jazyky vykazují vysokou úroveň lingvistických schopností, jak je tomu například u dětí z dvojjazyčných rodin. 

Angličtina v předškolním věku ANO či NE? - čtěte více

.