Angličtinka

Angličtina pro děti od 3 do 4 let

 

Čtvrtek 17:00 - 17:45

.

Druhé pololetí začíná 31.ledna 2019.

.

Počet lekcí: 19 lekcí + 1 náhradní hodina zdarma

Počet studentů:  6 - 10

.

lekce se nekoná: 7.2. jarní prázdniny, 18.dubna - velikonoční prázdniny

.

Cena za pololetí:  1805,-Kč (cena 1 lekce - 95 Kč) 

.

Přihlásit se / mám zájem


Komu je kurz určen: 

        • pro děti od 3 do 4 let bez rodičů

.

Pracujeme s materiály nakladatelství Oxford Playtime a nakladatelství Express publishing Happy Rhymes.

.

Webová stránka pro děti a jejich rodiče k tomuto kurzu.

.

Při výuce používáme také metody Super Simple Songs . 

.


Celá lekce probíhá pouze v angličtině hravou prožitkovou formou.
.

Naše centrum je k těmto účelům vybavené a připravené Vašim dětem poskytnout tvůrčí prostředí s mnoha pomůckami.

.

Z hlediska rozvoje jazykových schopností je etapa mezi 2 a 8 rokem dítěte neopakovatelná. Důvodem je typická spontánnost projevu dětí, většinou absence zábran a kontroly. Nervová soustava dětí v tomto věku je pružná. Dalšími charakteristickými vlastnostmi jsou imitační schopnosti, vysoká úroveň rozvoje paměti a schopnost sluchové diferenciace. Narozdíl od nás dospělých se malé dítě učí cizímu jazyku zcela odlišným způsobem. Děti se učí především prostřednictvím mnohočetných opakování a procvičování, napodobují dospělé, užívají metodu pokus-omyl a testují slova jimž nerozumějí.

.

Přítomnost rodiče na výuce vytváří pro děti základní pocit bezpečí a jistoty. Děti se tak snáz mohou zaměřit na výuku, protože jejich základní citová potřeba je uspokojena. Rodiče jsou velcí pomocníci dětí. Svoji aktivní účastí na výuce, tak dětem umožňují, aby se naučily více. Rodič taky přesně ví, co se na hodinách probírá a může s dítětem opakovat i doma, a tak pomoc dítěti ještě k většímu pokroku.

 .

Angličtina v předškolním věku ANO či NE? - čtěte více