Angličtinka

Angličtina pro děti od 2 do 3 let

.

Čtvrtek od 16:20 do 17:05

První pololetí začíná 24. září 2020.

.

Počet lekcí: 15 lekcí + 1 náhradní hodina zdarma

.

lekce se nekoná:

29. října podzimní prázdniny

24. a 31. prosince vánoční prázdniny

...

Vyučuje: Bc. Lucie Kroupová, DiS. za spolupráci Zuzany Kvapilové / cvičitelky rodičů s dětmi /

.

Cena za pololetí:   1 500,- Kč

(cena 1 lekce 45 minut  - 100 Kč)

.

 Přihlásit se / mám zájem


.

.

.

Komu je kurz určen:

  • hravá a pohybová angličtina pro děti od 2 do 3 let za přítomnosti rodičů 

.

Lekce:

  • celá lekce je vedena v anglickém jazyce zábavně a s pohybem
  • má pevnou strukturu, řád a rutinu s ucelenou koncepcí spolu s návazností na výukový program, se kterým v našem centru pak pokračují starší děti
  • učíme se pohybem, prožitkem a hravě
  • děti se seznámí s plyšovým kamarádem, který je bude jednotlivými lekcemi  provázet
  • téma hodiny - tradiční dětské básničky, písničky, pohádky, hry a rozpočítadla
  • pohybové a výtvarné aktivity přizpůsobené věku a schopnostem dané skupinky

.

Rodič je v lekci pro dítě oporou a pomocníkem.

.

Toto období je mimořádně příznivé pro seznamování s cizím jazykem. Dítě je spontánní a nemá zábrany. Je schopno vstřebávat cizí jazyk při běžných činnostech stejným způsobem, jako se učí jazyk mateřský. Opakuje a učí se písničky, říkanky, příběhy, prohlíží si obrázky a hraje si. Těmito cestami přijímá cizí jazyk nenásilně, hravě, příjemně. Toto období je neopakovatelné, neboť zmíněné schopnosti se s postupujícím věkem nezdokonalují, ale naopak postupně mizí.

.

 

.

 

.